Blog

Tiga Macam Kearifan

Kearifan, seperti cahaya, ada tiga tingkatan: kearifan tingkat rendah, yang seperti cahaya obor, kearifan menengah, yang seperti cahaya lilin atau lentera minyak tanah, dan kearifan tingkat tinggi, yang seperti lampu listrik.

Untuk mendapatkan cahaya dari obor, Anda perlu menggunakan banyak bahan bakar. Dan meskipun menghasilkan cahaya yang terang, obor menciptakan asap. Ini seperti kearifan yang berasal dari kemurahan hati: membutuhkan banyak sumber daya keuangan, dan Anda kadang-kadang harus berhadapan dengan perlawanan dari orang-orang di luar.

Continue reading Tiga Macam Kearifan